Organizational Coaching

Niet alleen individuen, ook organisaties willen en moeten vooruit. Daarom is het belangrijk dat niet alleen elk radertje afzonderlijk bekeken wordt, maar dat er tevens aandacht is voor de organisatie als geheel.

Als ondernemer is het prettig om een klankbord of sparring partner te hebben die niet rechtstreeks bij de organisatie betrokken is. Een organisatiecoach biedt de directeur/aandeelhouder een (ervaren) luisterend oor en een spiegel waardoor duidelijk wordt welke vragen beantwoord moeten worden en/of welke competenties er aanvullend nodig zijn, om de organisatie te laten floreren. Het ontwikkelen van vaardigheden in leiderschap, (team)management en communicatie zijn belangrijke voorbeelden van deze competenties.

De praktijk; een van de grootste struikelblokken bij het samenwerken is het managen van (onuitgesproken) verwachtingen. Iedere deelnemer aan een organisatie heeft zijn individuele verwachting – bewust of onbewust – over wat het betekent om in de organisatie aan het werk te zijn. Als verwachting en realiteit niet op elkaar aansluiten raakt men teleurgesteld, wat resulteert in verlies aan vertrouwen en motivatie en al heel snel ondergraaft een gebrekkige communicatie over wederzijdse verwachtingen het functioneren van een bedrijf. Met verwarring en onbegrip als gevolg.
Een organisatiecoach is getraind in het “zien” en “horen” van deze onuitgesproken verwachtingen, op elk niveau binnen de organisatie. De coach bespreekt zijn/haar ervaringen vervolgens met de directie, waarna de verandering kan worden ingezet. Ook dit traject begeleidt de coach.

Een tweede voorbeeld: Iedereen heeft een eigen communicatiestijl, de coach helpt door te ‘vertalen’ en te herformuleren. En kan dus een waardevolle rol spelen in bijvoorbeeld conflictbemiddeling en competentiemanagement. We noemen deze vorm van organisatiecoaching ook wel teamcoaching.
Voor teamcoaching werkt TwoReflect nauw samen met Anna de Bie van CTI trainingen in Haarlem. Voor meer informatie over haar programma: www.ctitrainingen.nl