TwoReflect & Friends

Op het gebied van organisatiecoaching werkt Helen samen met Anna de Bie van CTI trainingen te Haarlem. Helen en Anna hebben beiden de ambitie om werkgevers en werknemers bewuster te maken van hun drijfveren en valkuilen. Door middel van het inzetten van hun ervaring en kennis op het gebied van persoonlijke groei, communicatie en organisatieontwikkeling, helpen zij bedrijven effectiever en geinspireerder te functioneren. Met als resultaat een effectieve organisatie waar mensen werken die met voldoening en bevrediging een gezamenlijk doel nastreven! Voor meer informatie over Anna de Bie www.ctitrainingen.nl

Zowel Anna als Helen zijn holacracy facilitator. Holacracy is een organisatieprincipe, een besturingssysteem dat snelle evolutie, snelle aanpassing aan nieuwe omstandigheden garandeert. Zij doet dit o.a. door gebruik te maken van het principe van zelfsturing. Holacracy brengt principes, ideeën en vernieuwingen van veel spraakmakende denkers bij elkaar en vertaalt deze in feitelijke structuren en processen die hun verankering vinden in de organisatie.
Het holocratisch besturingsprincipe is nieuw en valt in Nederland dan ook onder de noemer sociale innovatie. De Nederlandse en de Europese overheid stellen een groot aantal subsidies ter beschikking voor invoering van Sociale innovatie (zie ook de www.ncsi.nl). Voor het verkrijgen van deze subsidies werkt TwoReflect nauw samen met Jasper Munier van Shamrock subsidieadvies te Ridderkerk. (www.shamrocksubsidie.nl)

Voor juridisch advies, meestal op het gebied van ondernemingsrecht – waaronder ook het arbeidsrecht – werkt TwoReflect met de specialisten van Fruytier Lawyers in Business te Amsterdam. (www.flib.nl)