Missie

Visie

De spanningen in- en de eisen die het leven in de Westerse wereld aan ons stelt zijn groot. De eeuw van de technologie heeft zoveel vernieuwingen teweeg gebracht dat ons menselijk aanpassingsvermogen zwaar op de proef wordt gesteld. Waarheden van gisteren zijn onwaarheden van vandaag en wie weet wat de waarheid van de toekomst is? Door de snelheid waarmee veranderingen worden gerealiseerd wordt ons menselijk vermogen tot aanpassen zwaar op de proef gesteld.
Onder andere door deze wending in de geschiedenis van de mensheid is de vraag naar begeleiding, naar coaching steeds groter.

Coaches dragen een grote verantwoordelijkheid naar clienten en hun leefomgeving, naar bedrijven en hun werknemers.
TwoReflect realiseert zich deze verantwoordelijkheid en vanuit dit perspectief helpen de coaches van TwoReflect bij het identificeren, het zien van wat er nodig is om als individu en/of als organisatie een voldoening gevend en succesvol bestaan te hebben. Een bestaan waarin omgaan met veranderende omstandigheden en de daarbij behorende keuzes misschien wel een van de belangrijkste vaardigheden is geworden.

Inspiratie

Ik geloof in de basale goedheid van de mens. Ik wil leven in – en werken aan een omgeving waar ieder inidividu de mogelijkheid heeft om zichzelf te ontwikkelen naar eigen wensen en talenten. In zo’n omgeving wil ik mijn licht laten schijnen, dat is waar ik voor warm loop.
Helen Fruytier – September 2009